Máy Scan

Xem như là Dạng lưới Dang sách

Sản phẩm 1-12 of 32

Trang
trên một trang
Sắp xếp tăng dần
 1. Máy scan Canon Lide 400
  Giá đặc biệt 2.459.000 ₫ 2.650.000 ₫

  Thương hiệu: Canon
  Loại máy: Scan phẳng
  Tốc độ in: 8s/ bản
  Độ phân giải: 4800 x 4800dpi
  Kết nối: USB

  Tìm hiểu thêm
 2. Máy scan Canon Lide 300
  1.439.000 ₫

  Thương hiệu: Canon
  Loại máy: Scan phẳng
  Tốc độ in: 10s/ bản
  Độ phân giải: 2,400 x 2,400dpi
  Kết nối: USB

  Tìm hiểu thêm
 3. Máy scan Plustek A360
  26.109.000 ₫
  Kiểu quét: CCD
  Độ sâu bít màu: Color: 48-bit input, 24-bit output
  Grayscale: 16-bit input, 8-bit output
  B/W: 1-bit output
  Tốc độ quét lên tới: 2.48 sec (Color mode, 300dpi, A3) 2.10 sec (Grayscale/ B&W mode, 300dpi, A3)
  Khổ A3: Hỗ trợ khổ quét lên tới A3
  Kết nối: USB Tìm hiểu thêm
 4. Máy scan Plustek A320
  14.609.000 ₫
  Kiểu quét: CCD
  Độ sâu bít màu: Color: 48-bit input, 24-bit output
  Grayscale: 16-bit input, 8-bit output
  B/W: 1-bit output
  Tốc độ quét lên tới: 8.5 sec (Color/ Grayscale/ B&W mode, 300dpi, A3)
  Khổ A3: Hỗ trợ khổ quét lên tới A3
  Kết nối: USB Tìm hiểu thêm
 5. Máy scan Plustek OS1180
  9.509.000 ₫
  Kiểu quét: CIS
  Độ sâu bít màu: Color: 48-bit input, 24-bit output
  Grayscale: 16-bit input, 8-bit output
  B/W: 1-bit output
  Tốc độ quét lên tới: Color: 15 sec Grayscale / B&W: 9 sec
  Khổ A3: Hỗ trợ khổ quét lên tới A3
  Kết nối: USB Tìm hiểu thêm
 6. Máy scan Plustek SN8016U
  70.009.000 ₫
  Kiểu quét: CCD x 2
  Độ sâu bít màu: Color: Input 48-bit, Output 24-bit
  Grayscale: Input 16-bit, Output 8-bit
  Black & White: 1-bit
  Scan 2 mặt: Hỗ trợ scan 2 mặt tự động
  Tốc độ quét lên tới: 80 ppm/ 160 ipm (Grayscale/ B&W mode, 300 dpi, A4 Landscape) 45 ppm/ 90 ipm (Color mode, 200 dpi, A4 Landscape) 30 ppm/ 60 ipm (Color mode, 300 dpi, A4 Landscape)
  Khay ADF: Tích hợp khay ADF load giấy tự động hàng loạt
  Kết nối: Ethernet, USB Tìm hiểu thêm
 7. Máy scan Plustek PS30D
  1 ₫
  Kiểu quét: CIS x 2
  Độ sâu bít màu: Color: Input 48-bit,Output 24-bit
  Grayscale: Input 16-bit,Output 8-bit
  Black & White: 1-bit
  Scan 2 mặt: Hỗ trợ scan 2 mặt tự động
  Tốc độ quét lên tới: 30 ppm/ 60 ipm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait) 30 ppm/ 60 ipm (B&W mode, 200 dpi, A4 Portrait) 25 ppm/ 50 ipm (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait)
  Khay ADF: Tích hợp khay ADF load giấy tự động hàng loạt
  Kết nối: USB Tìm hiểu thêm
 8. Máy scan Plustek PS3060U
  11.889.000 ₫

  Kiểu quét: CCD x 2
  Độ sâu bít màu: Color: Input 48-bit, Output 24-bit
  Grayscale: Input 16-bit, Output 8-bit
  Black & White: 1-bit
  Scan 2 mặt: Hỗ trợ scan 2 mặt tự động
  Tốc độ quét lên tới: 30 ppm/ 60 ipm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait) 30 ppm/ 60 ipm (B&W mode, 200 dpi, A4 Portrait) 20 ppm/ 40 ipm (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait)
  Khay ADF: Tích hợp khay ADF load giấy tự động hàng loạt
  Kết nối: USB

  Tìm hiểu thêm
 9. Máy scan Plustek PS4080U
  1 ₫
  Kiểu quét: CCD x 2
  Độ sâu bít màu: Color: Input 48-bit, Output 24-bit
  Grayscale: Input 16-bit, Output 8-bit
  Black & White: 1-bit
  Scan 2 mặt: Hỗ trợ scan 2 mặt tự động
  Tốc độ quét lên tới: 40 ppm/80 ipm (grayscale mode, 300 dpi, A4 Portrait) 40 ppm/80 ipm (B&W mode, 300 dpi, A4 Portrait) 40 ppm/80 ipm (color mode, 200 dpi, A4 Portrait) 30 ppm/60 ipm (color mode, 300 dpi, A4 Portrait)
  Khay ADF: Tích hợp khay ADF load giấy tự động hàng loạt
  Kết nối: USB Tìm hiểu thêm
 10. Máy scan Plustek PS396
  1 ₫
  Kiểu quét: CCD x 2
  Độ sâu bít màu: Color: Input 48-bit, Output 24-bit
  Grayscale: Input 16-bit, Output 8-bit
  Black & White: 1-bit
  Scan 2 mặt: Hỗ trợ scan 2 mặt tự động
  Tốc độ quét lên tới: 30 ppm/ 60 ipm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait) 30 ppm/ 60 ipm (B&W mode, 200 dpi, A4 Portrait) 20 ppm/ 40 ipm (Color, 200 dpi, A4 Portrait)
  Khay ADF: Tích hợp khay ADF load giấy tự động hàng loạt
  Kết nối: USB Tìm hiểu thêm
 11. Máy scan Plustek PS456U
  1 ₫
  Kiểu quét: CCD x 2
  Độ sâu bít màu: Color: 48-bit input, 24-bit output
  Grayscale: 16-bit input, 8-bit output
  B/W: 1-bit
  Scan 2 mặt: Hỗ trợ scan 2 mặt tự động
  Tốc độ quét lên tới: 80 ppm/ 160 ipm (Grayscale/B&W mode, 300 dpi, A4 Portrait) 45 ppm/ 90 ipm (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait) 30 ppm/ 60 ipm (Color mode, 300 dpi, A4 Portrait)
  Khay ADF: Tích hợp khay ADF load giấy tự động hàng loạt
  Kết nối: USB Tìm hiểu thêm
 12. Máy scan Plustek PS386
  1 ₫
  Kiểu quét: CCD x 2
  Độ sâu bít màu: Color: Input 48-bit, Output 24-bit
  Grayscale: Input 16-bit, Output 8-bit
  Black & White: 1-bit
  Scan 2 mặt: Hỗ trợ scan 2 mặt tự động
  Tốc độ quét lên tới: 25 ppm/ 50 ipm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait) 25 ppm/ 50 ipm (B&W mode, 200 dpi, A4 Portrait) 20 ppm/ 40 ipm (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait)
  Khay ADF: Tích hợp khay ADF load giấy tự động hàng loạt
  Kết nối: USB Tìm hiểu thêm
Xem như là Dạng lưới Dang sách

Sản phẩm 1-12 of 32

Trang
trên một trang
Sắp xếp tăng dần

Máy Scan tài liệu,hình ảnh và văn bản

Máy Scan văn bản, tài liệu là một trong những thiết bị thường được sử dụng trong các văn phòng. Nhờ vào thiết bị Scan, người dùng có thể nhanh chóng quét các thông tin, hình ảnh trên các văn bản, CMND, các loại thẻ, bìa cứng và chuyển chúng thành file mềm có thể lưu trữ lại dễ dàng trên máy tính.

Độ phân giải của máy Scan càng cao sẽ mang đến cho người dùng những hình ảnh, văn bản chân thực và rõ nét hơn.